keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Ihmisten keskellä, ihmisten keskenMitkä ovat Sinun arvosi? Entä mitkä ovat minun arvoni? Onko Sinulla ja minulla ME- arvoja?
Toteutammeko ja jaammeko elämäämme omien arvojemme mukaisesti?
Toivottavasti voimme vastata molemmat  KYLLÄ ja toimia sen mukaisesti
sekä lähimmäistä että itseämme kohtaan .
Tiedän paikan, jossa paikan arvot ovat toiminnassa päivittäin.

Sain tutustua Kuopion Asukastupien toimintaan osallistumalla yhteiselle päiväretkelle Valamoon. 
Kaksi linja-autollista täynnä itselleni tuntemattomia, mutta toisilleen tuttuja Ihmisiä. Puheensorinaa, halauksia, reseptien- ja ajatuksienvaihtoa, elämää - lämpöä. Lämpöä ja välittämistä toista Ihmistä kohtaan kahden linja-autollisen verran, ja enemmänkin. Huokuva hyvä olla toiselle lähellä ja läsnä. He tuntevat toisensa Asukastupien kautta, mutta jakavat keskenään enemmän kuin hetket Asukastuvalla. 
Mutta mikä on tämä paikka, Asukastupa, jonne Ihmiset palaavat melkein päivittäin olemaan läsnä ja lähellä?Paikka, jossa sinä saat olla Sinä ja minä olla Minä ja yhdessä olemme ME?

Asukastupia meillä Kuopiossa on yhteensä 12 kappaletta sijoitettuna ympäri Kuopiota. Jokainen tupa on  asiakkkaidensa eli tupalaistensa näköinen; niin ohjelmaltaan kuin aukioloiltaan omanlaisensa.  Jokaisella tuvalla on Asukastupaohjaaja ja noin 20-30 päivittäistä vakituista tupavierasta. Tarjolla päivän lehtien, internetin ja tuoreen pullakahvin lisäksi ohjelmassa voi olla bingoa, askartelua, luennoitsijoita, pelailua yhdessä tai erikseen: 
Sinun toiveesi mukaan lähellä Sinua. Elämän ilojen ja surujen jakamista yhdessä toisen tupalaisen tai vaikka vierailevan lähiseurakunnan papin kanssa. Jokaisessa Asukastuvassa sama toiminnan sydän on paikallaan, toivottaa tupalaiset, vanhat sekä uudet lämpimästi omana itsenään tervetulleeksi. .

Miten tällainen paikka, Asukastupa on ylipäänsä luotu?
Yhdessä.
Mutta ketkä Yhdessä?
Kaksi toimijaa , jotka omilla teoillaan ilmentävät omaa välittävää arvomaailmaa toimillaan:

"ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut – erottua, olla ennakkoluuloton ja myös edelläkävijä. Rohkeutta on asioiden määrätietoinen toteuttaminen ja loppuunsaattaminen.

YHDESSÄ TEKEMINEN – SITOUTUMINEN – LUOTTAMUS
Sitoutuminen syntyy yhdessä tekemisen ja osallistumisen kautta. Yhdessä tekeminen on keskustelua ja vuorovaikutusta sekä kysymysten ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta.

LUOVUUS Kehittämiselle on otollinen ilmapiiri – turvallinen työympäristö, jossa kannustetaan luovuuteen. Luovuus on uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja sekä osaamisen ja tiedon jakamista. Luovassa ilmapiirissä kestetään ja ymmärretään myös epäonnistumisia.

ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakaslähtöisyyttä on kuntalaisten mukaanotto toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaslähtöinen palveluasenne – asiakkaan arvostaminen. Asiakkailta kerätään palautetta, sitä analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Asiakasryhmien ja heidän tarpeiden parempi tunnistaminen otetaan palvelujen muotoilun lähtökohdaksi."

Kuopion kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet.


Eli Kuopion kaupunki yhdessä Kuopion Setlementti Puijola ry:n kera ovat Asukastupien takana. 
"Uskomme ihmisessä ja yhteisössä oleviin voimavaroihin. Luotamme yksilön ja yhteisön kykyyn ratkaista ongelmia. Toteutamme tasa-arvoa riippumatta ihonväristä, sukupuolesta ja kulttuurista. Sitoudumme tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä." Setlementti Puijola ry

Mutta nämäkin kaksi toimijaa eivät yksinään pysty toteuttamaan yhtään mitään arvollisesti arvokasta toimintaa yksin vaan kaiken toiminnan takana ovat Ihmiset - ME kuopiolaiset.  
Yksin ei tarvitse olla; ei kenenkään.  Tuvat ovat auki Sinulle sekä minulle.
Meillä on ympärillämme paljon hyvää ja rakkautta. Päätämme vain olemmeko valmiita antamaan sekä ottamaan vastaan rakkautta.Kuopion Asukastupien toiminnasta lisää:
http://kuopionkaupunginosat.fi/asukastuvat

Setlementti Puijolan toiminnasta lisää:
http://www.puijola.net/toiminta/


Poljemmeko Yhdessä samaan suuntaan?
Sen päätämme ME.


Haluan kutsua Sinut mukaani AirKuopion FI2016 lennolle: lähdetkö mukaan? Linkistä lisää tulevasta lennostamme: http://lupainnostua.blogspot.fi/2015/10/lento-kohti-hyvinvointia.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti